Kolaylaştırıyoruz 


APRON - All PharmaceutIcal Research OrganIsatIoN

Klinik Araştırmalar Ofisinize Hoş Geldiniz

Haziran 2020 tarihinde kurulan APRON Biyoteknoloji, Türkiye’de ilaç araştırmalarında hem preklinik hem de klinik çalışmaların organizasyonu misyonunu üstlenmiş ilk sözleşmeli araştırma kuruluşudur.16 yılın üzerinde tecrübeli ekibimiz ile ilaç sektöründe hem klinik hem de preklinik (invitro ve invivio) sizlere özel hizmet vermekteyiz.

Üst düzey çalışma ekibi ile sadece klinik araştırmaların planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, veri analizi ve raporlama hizmetleri değil; aynı zamanda preklinik çalışmaların planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, veri analizi ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere donanımlı bir ekibe sahiptir.

APRON Mükemmelliyetçiliği

Misyonumuz

APRON Biyoteknoloji, yeni ilaç adaylarının preklinik ve klinik çalışmalarının GLP ve GMP şartlarına gerçekleştirilmesi için araştırma organizasyonları gerçekleştirerek, Türkiye’de bu alana ihtiyaç duyulan hizmetlerin bir araya getirilmesi ve yeni ilaç keşfi için kapsamlı çalışma alt yapısı olan laboratuvar hizmetlerinin bir araya getirilmesi ve organizasyonu misyonunu üstlenmiştir.

Vizyonumuz

Hem endüstriye hem araştırmacılara eğitim programlarının düzenlenmesi, Üniversite-Sanayi işbirliklerinin ilaç Ar-Ge çalışmaları kapsamında artırılmasının sağlanması ve ilaç endüstrisine üniversitelerin araştırmacı ve çalışma ortamlarının da entegrasyonu ile patentlenebilir Türkiye menşeli yeni patentli ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak platformları da bir araya getirmektedir. Böylelikle ilaç Ar-Ge çalışmalarında hem yurt dışına bağımlılığı azaltmak, hem de Türkiye’nin kendi sahip olduğu preklinik ve klinik çalışma ortamlarının verimli kullanılması ile araştırmaya ayrılan bütçelerin Ar-Ge çalışmalarına yönlendirilmesi; bu vesile ile de yerli milli ilaç adaylarının tüm preklinik ve klinik çalışmalarının organizasyonunu üstlenmek en temel hedefidir.

Güvenebileceğiniz En İyi Ekip

Sunumu İzle

Bizler

Birlikte Çalışıyoruz

Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri yardımı ile ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar çerçevesinde; ilaç sanayisinin ihtiyaç duyduğu GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun hizmetler veren kurum ve kuruluşları bir araya getiriyoruz.

Kendimizi Sürekli Yeniliyoruz

Ulusal ve uluslararası standartlar baz alınarak, hukuki mevzuat çerçevesinde müşterilere zamanında güvenilir hizmeti, bağımsız, tarafsız, eğitimli, mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren personel ile sunuyoruz.

Bilgilendiriyoruz

Hizmetler kapsamındaki konularla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ederek, ilgili tarafları bilgilendiriyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Üretiyoruz

İlaç ArGe ve ÜrGe çalışmalarında Üniversite Sanayi İşbirliği projeleri sayesinde ülkemizin bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunuyoruz.

Problemlerinizi Çözüyoruz

Preklinik ve klinik çalışmalarda paydaşların entegrasyonu ve sonuca ulaşmada çözümcü yaklaşımlar sunuyoruz.

Devamlılık Esaslı Çalışıyoruz

Tüm bu etkenlerin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

Hedeflerimize Ulaşıyoruz

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde kurumları ve birimleri hedeflerine ulaştırıyoruz.

Preklinik İlaç Araştırmaları

İlaç etkinliği ilişkili gerekli preklinik araştırmaların dizaynı, izlenmesi ve raporlaması

İlaç güvenliği ilişkili gerekli preklinik araştırmaların dizaynı, izlenmesi ve raporlaması

Yeni ilaç adayları ile ilişkili, in silico, in vitro ve in vivo çalışmalarının GLP şartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi organizasyonu, izlenmesi ve raporlanması

İlaç/ilaç adayının GLP şartlarında preklinik toksikolojik testlerinin dizaynı, izlenmesi ve raporlanması

İlaç/ilaç adaylarının Üniversite Sanayi işbirliği projeleri ile paydaşların biraraya getirilerek alt yapı imkanlarının GLP ve GMP şartlarına uygun bir şekilde biraraya getirilmesinin sağlanması

Klinik Yeterlilik

APRON Biyoteknoloji, 2001/20/EC sayılı AB direktifinde belirtildiği gibi Avrupa Birliği içinde yasal temsilci olarak hareket edebilir.

Sayfamızı adreslerinize ekleyin

Mükerrem Betül Aycan, Prof. Dr.

Mükerrem Betül Aycan, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. 
TÜBİTAK bursiyeri olarak tezini İspanya Mallorca'da bulunan Balearic Islands Üniversitesi'nde ortak bir proje ile tamamladı.
Ardından İsviçre Basel Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak 8 yıl eğitim akreditasyon programlarından sorumluydu. 
2011 yılında Denver'da bulunan Colorado Üniversitesi ile ortak bir proje için ABD'ye gitti.
Bu üniversitede kanserin önlenmesi ve tedavisi için doğal ürünler üzerine çalışmalarına başladı.
Bitkisel ilaçlar konusundaki bu çalışmaları üzerine, öğretim üyesi olarak ülkemize davet edildi.
Ülkemizde bitkisel ilaçların nörodejeneratif hastalıklar ve kanser üzerindeki etkilerini inceledi.
Bazı ulusal ve uluslararası toplantılarda sunmuş olduğu 9 TUBITAK projesi, 45 Yerel Araştırma Projesi, 55'in üzerinde yayın ve 100'ün üzerinde bildiri tamamlamıştır.
2015 yılında "Kanser Önleme ve Tedavide Doğal Ürünler" konulu uluslararası bir kongre dizisine başlamıştır.
O tarihten bu yana yılda iki kez bu konferans dizisinde endüstri ve akademiyi bir araya getirmektedir. 
2016 yılında ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, GLP, GMP, ISO 27001 ve ISO 13485 ile akredite bir araştırma merkezi olan Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır.
Merkez, doğal, yarı sentetik, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı gıda takviyeleri, kozmetik, geleneksel bitkisel ilaç ürünleri, tıbbi cihazlar, tarım ilaçları, veteriner ilaçları ve insan tıbbı Ar-Ge çalışmalarına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak ve hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.
Ayrıca Merkez, farmasötik araştırma ve farmasötik ürünlerde gerekli klinik öncesi testler ve analizler için akredite analiz laboratuvarı hizmeti vermektedir.
Klinik çalışmalarda biyoanalitik analizler, farmakogenetik testler ve biyolojik ve biyolojik olmayan numunelerde toksikolojik analiz yoluyla terapötik ilaç izleme çalışmaları için ilaç uygulama çalışmaları için GLP sertifikasına sahiptir.
Profesör Aycan, Eczacılık Fakültesi Dekanı'dır ve Klinik Araştırmalar için CRO hizmeti verdiği APRON Biyoteknoloji'yi kurmuştur.
Teklif yazma, klinik öncesi ve klinik araştırma çalışma tasarımı konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahiptir.


mbetul.aycan@apron-biotech.com
Eren Demirpolat, Dr.

Eren Demirpolat, Dr.

Dr. Demirpolat, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Bölümü mezunudur. Öğretim üyesi ve klinik araştırma eczacısı olarak deneyime sahiptir. Fakülte bünyesinde ilaç araştırma ve uygulamasında dekan yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yönetici pozisyonlarında bulundu. Eczacı ve farmakoloji uzmanı olarak 100'e yakın biyoeşdeğerlik klinik çalışmasında çalıştı. Kanser moleküler mekanizmaları, genetik varyanslar ve polimorflar, klinik denemeler üzerinde çalıştı. Hücre kültürü, western blot, pcr ve elisa kitleri gibi in vitro moleküler teknikleri uygulayabilir. APRON Biyoteknoloji'nin kurucu ortağıdır.


eren.demirpolat@apron-biotech.com
Özgür Soydan, Dr.

Özgür Soydan, Dr.

Dr Soydan 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004-2021 yılları arasında Erciyes Üniversitesi GCP Merkezinde Eş Araştırmacı olarak çalıştı. Sonrasında Kalite Güvence Müdürü görevini üstlendi. 1100'den fazla biyoeşdeğerlik çalışmasına ve Faz 1 (insanda ilk) çalışmalarına katıldı. 2019-2021 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama merkezinde QA olarak çalıştı. ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, GLP, GMP, ISO 27001 ve ISO 13485:2016 ile akredite olan Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Kalite Güvence Müdürü olarak görev yaptı. Klinik çalışma protokolü, gönüllü/hasta bilgilendirilmiş onam formu ve vaka rapor formu hazırlama tecrübesine sahiptir. Etik komite ve IRB başvuru dosyalarını hazırlama tecrübesine sahiptir. APRON Biyoteknoloji'nin kurucu ortağıdır.Farmakoloji doktora öğrencisidir.


ozgur.soydan@apron-biotech.com

Bize Ulaşın

Projeleriniz için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

APRON BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Telefon Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Blv. E.Ü.TGB İdare ve Kuluçka 4 Apt. No:67/3/86 Melikgazi KAYSERİ/TÜRKİYE
TelefonT:+90 544 27766 38 / +90 544 27766 28
TelefonT:+90 545 APRON 38
Mailinfo@apron-biotech.com
Webhttp://www.apron-biotech.com
Aracınızla ulaşın

İletişim Formu

Login
AnlatımAnlatım